Co to jest Kwalifikowana Pierwsza Pomoc?

by Weronika
0 comment

Kurs z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy to najbardziej zaawansowany kurs dotycza?cy ratownictwa dla oso?b bez wykształcenia medycznego.

?Po ukon?czeniu kursu i zdaniu egzaminu pan?stwowego, otrzymasz tytuł ratownika. Dzie?ki niemu, be?dziesz wiedział jak zachowac? sie? przy m.in. resuscytacji kra?z?eniowo-oddechowej, przyrza?dowej i bezprzyrza?dowej, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazan? defibrylatora zautomatyzowanego.
?Co wie?cej, dowiesz sie? jak poradzic? sobie ze wsparciem psychicznym osoby w stanie nagłego zagroz?enia zdrowotnego oraz w jaki sposo?b ja? ewakuowac?.
Kurs KPP pozwoli Ci na profesjonalna? pomoc, kto?ra moz?e uratowac? czyjes? z?ycie ?

Maksymalna liczba prób została osiągnięta

You may also like

Leave a Comment