PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

WARSZTATY SZKOLENIOWE


Terminy:

30.11.2018, 2018-12-01 - Wybrane stany nagłe w położnictwie-postępowanie ratownicze- KrakówIlość miejsc: 19Seminarium zako
09.12.2018, 2018-12-10 - Postępowanie w nagłych stanach kardiologicznych - KrakówIlość miejsc: 20Seminarium zako
13.12.2018, 2018-12-14 - Postępowanie z pacjentem urazowym - KrakówIlość miejsc: 18Seminarium zako
18.12.2018, 19 -Wybrane stany nagłe w położnictwie-postępowanie ratownicze - KrakówIlość miejsc: 16Zapisz się

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO DOSTOSOWANIA TEMATU ORAZ TERMINU
DO GRUPY ZAINTERSOWANYCH KURSANTÓW !!!


Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Szkoleniowe dla Ratowników Medycznych
( 20 pkt. edukacyjnych ) !

Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Tematyka warsztatów szkoleniowych (każde po 20 godz. eduk. - 20 pkt. edukacyjnych)

1. Prawidłowe wykonanie i analiza EKG.
2. Postępowanie w nagłych stanach kardiologicznych.
3. Medyczne czynności ratunkowe.
4. Postępowanie z pacjentem urazowym.
5. Wybrane stany nagłe w położnictwie - postępowanie ratownicze.
6. Przyjmowanie porodu fizjologicznego w warunkach pozaszpitalnych.
7. Stany zagrożenia życia w psychiatrii.
8. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u dzieci.
9. Ostre zespoły wieńcowe.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

- formularz zgłoszeniowy ( do pobrania obok ),
- kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, zawierająca nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
- kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

Miejsce:

- CAŁA POLSKA !! - atutem naszej firmy jest dojazd do Państwa
                                    w celu przeprowadzenia Kursu
- LINMED - Kraków

Cena kursu:

uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 24 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts