PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

WARSZTATY SZKOLENIOWE


Terminy:

14.05.2019, do 15.05.2019 r. - Prawidłowe wykonanie i analiza EKG - KrakówIlość miejsc: 20Seminarium zako
16.05.2019, do 17.05.2019 r. - Ostre Zespoły wieńcowe - KrakówIlość miejsc: 20Seminarium zako
21.05.2019, do 22.05.2019 r. - Postęowanie z pacjentem urazowym - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
27.05.2019, do 28.05.2019 r. - Medyczne czynności ratunkowe - KrakówIlość miejsc: 19Zapisz się
30.05.2019, do 31.05.2019 r. - Postępowanie w nagłych stanach kardiologicznych - KrakówIlość miejsc: 19Zapisz się
05.06.2019, do 6.06.2019 r. - Zastosowanie farmakoterapii w pracy ratownika medycznego - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
13.06.2019, do 14.06.2019 r. - Wybrane stany nagłe w położnictwie. Postępowanie ratownicze - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
25.06.2019, do 26 czerwca 2019 r. - Prawidłowe wykonanie i analiza EKG - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
11.07.2019, 12.07.2019 r. - Prawidłowe wykonanie i analiza EKG - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
18.07.2019, 19.07.2019 r. - Ostre zespoły wieńcowe - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
23.07.2019, 24.07.2019 r. - Postepowanie z pacjentem urazowym - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się
30.08.2019, 31.07.2019 r. - Medyczne czynnosci ratunkowe - KrakówIlość miejsc: 20Zapisz się

Zapisz się na termin: 30.08.2019, 31.07.2019 r. - Medyczne czynnosci...

Imię: Nazwisko: Adres:
Kod pocztowy: Miejscowość: Telefon:
E-mail: Specjalność: Miejsce pracy:

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO DOSTOSOWANIA TEMATU ORAZ TERMINU
DO GRUPY ZAINTERSOWANYCH KURSANTÓW !!!


Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Szkoleniowe dla Ratowników Medycznych
( 20 pkt. edukacyjnych ) !

Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Tematyka warsztatów szkoleniowych (każde po 20 godz. eduk. - 20 pkt. edukacyjnych)

1. Prawidłowe wykonanie i analiza EKG.
2. Postępowanie w nagłych stanach kardiologicznych.
3. Medyczne czynności ratunkowe.
4. Postępowanie z pacjentem urazowym.
5. Wybrane stany nagłe w położnictwie - postępowanie ratownicze.
6. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u dzieci.
7. Ostre zespoły wieńcowe.
8. Elementy medycyny taktycznej dla ratowników medycznych - szkolemnie podstawowe
9. Działanie ZRM w przypadku pacjenta agresywnego.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

- formularz zgłoszeniowy (do pobrania obok),
- formularz zamówinia szkolenia (do pobrania obok) - wypełnia pracodawca
- kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, zawierająca nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
- kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

Miejsce:

- CAŁA POLSKA !! - atutem naszej firmy jest dojazd do Państwa
                                    w celu przeprowadzenia Kursu
- LINMED - Kraków

Cena kursu:

uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 24 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

 

ZAPISY NA SZKOLENIE:

- telefoniczne pod nr tel. 504 333 118
-mailowo ewelina.spedzia@linmed.com.pl

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts