PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych w ramach doskonalenia zawodowego


Terminy:

25.03.2019, 26, 27, 28, 29, 30.04.2019 r. - Sucha BeskidzkaIlość miejsc: 0Szkolenie zakończone
01.04.2019, 2, 3, 4, 5, 6.04.2019 r. - Kraków, ul. Kuźnicy kołłątajowskiej 23F/U3Ilość miejsc: 9Szkolenie zakończone
06.05.2019, 7, 8, 9, 10, 11.05.2019 r. - Pyrzyce woj. zachodniopomorskieIlość miejsc: 10Szkolenie zakończone
24.06.2019, 25, 26, 27, 28, 29.06.2019 r.- Sandomierz, ul. Wojska Polskiego 19, 26-700 SandomierzIlość miejsc: 15Zapisz się
01.07.2019, 2, 3, 4, 5, 6.07.2019 r. - Kraków, ul. Kuźnicy kołłątajowskiej 23F/U3Ilość miejsc: 20Zapisz się

Zapisz się na termin: 01.07.2019, 2, 3, 4, 5, 6.07.2019 r. - Kraków,...

Imię: Nazwisko: Adres:
Kod pocztowy: Miejscowość: Telefon:
E-mail: Specjalność: Miejsce pracy:

Serdecznie zapraszamy na Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
(120 pkt. edukacyjnych) !

Celem kształcenia, w ramach Kursu, jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Posiadamy akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kadra oraz program są weryfikowane na podstawie stosownych aktów prawnych.

Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmującym zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania obok),
  • kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, zawierająca nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
  • kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

Miejsce:

  • CAŁA POLSKA !! -  dojazd do kontrahenta
  • LINMED - Kraków

Cena kursu: 

  •  uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 24 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts