PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych w ramach doskonalenia zawodowego


Terminy:

05.11.2018, 6, 7, 8, 9, 10 - GorliceIlość miejsc: 20Szkolenie zakończone
12.11.2018, 13, 14, 15, 16, 17 - GorliceIlość miejsc: 0Szkolenie zakończone
26.11.2018, 27, 28, 29, 30, 1 grudnia - MyśleniceIlość miejsc: 0Szkolenie zakończone
03.12.2018, 4, 5, 6, 7, 8 - Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 KrakówIlość miejsc: 15Szkolenie zakończone

Serdecznie zapraszamy na Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
( 120 pkt. edukacyjnych ) !

Celem kształcenia, w ramach Kursu, jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Posiadamy akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kadra oraz program są weryfikowane na podstawie stosownych aktów prawnych.

Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmującym zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

  • formularz zgłoszeniowy ( do pobrania obok ),
  • kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, zawierająca nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
  • kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

Miejsce:

  • CAŁA POLSKA !! - atutem naszej firmy jest dojazd do Państwa w celu przeprowadzenia Kursu
  • LINMED - Kraków

Cena kursu: 

  •  uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 24 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts