PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy


Terminy:

28.11.2020, 29.11.2020 r. KPP Recertyfikacja 2 dni OSP Orły (pow. Przemyski)Ilość miejsc: 6Szkolenie zakończone
04.12.2020, 05-06.12., 11-12-13.12.2020 r. KPP Pełny Jeżowe (pow. Niżański)Ilość miejsc: 10Zapisz się
05.12.2020, 06-12.2-2020 r. KPP Recertyfikacja KrakówIlość miejsc: 8Zapisz się
12.12.2020, 13.12.2020 r. KPP Rec Jeżowe (pow. Niżański)Ilość miejsc: 8Zapisz się

Zapisz się na termin: 12.12.2020, 13.12.2020 r. KPP Rec Jeżowe (pow....

Imię: Nazwisko: Adres:
Kod pocztowy: Miejscowość: Telefon:
E-mail: Specjalność: Miejsce pracy:

Serdecznie zapraszamy na  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań
z zakresu ratownictwa  w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy
w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Na każdy kurs uzyskujemy zgodę Wojewody Małopolskiego. Kadra oraz program są weryfikowane na podst. stosownych aktów prawnych.

Kurs kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu Ratownika (ważne 3 lata).

W kursie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, o których mowa w art.15, 16 (ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub będące członkiem tych jednostek. (m.in. PSP, OSP, Policja, Wojsko, WOPR, TOPR, GOPR, Straż Graniczna i inne organizacje społeczne o profilu ratowniczym).

Serdecznie zapraszamy na  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  - Recertyfikacja !

Celem kształcenia, w ramach Kursu Przypominającego jest odświeżenie oraz usystematyzowanie wiedzy zdobytej na Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. .
Do egzaminu mogą podejśc oraz w kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, o których mowa w art.15, 16 (ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub będące członkiem tych jednostek. (m.in. PSP, OSP, Policja, Wojsko, WOPR, TOPR, GOPR, Straż Graniczna i inne organizacje społeczne o profilu ratowniczym).

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

  • formularz zgłoszeniowy ( do pobrania obok ),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego przynależność do jednostki współpracującej z systemem PRM,
  • kserokopia ważnego zaświadczenia lekarskiego
  • ksero zaświadczenia, które utraciło wazność.

Miejsce:

  • CAŁA POLSKA !! 
  • LINMED - Kraków

Cena kursu: 

  •  uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 33 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts