PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

ACLS - Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych


ACLS- Zaawansowane czynności resuscytacyjne

Informacje ogólne 

Opracowany przez American Heart Association kurs Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) bazuje na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS), z podkreśleniem znaczenia nieprzerwanej RKO wysokiej jakości. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Kurs ACLS obejmuje również zagadnienia dotyczące zabezpieczenia dróg oddechowych i farmakologii.

W trakcie kursu ACLS uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji przeprowadzanych w dużych grupach, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie, pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test umiejętności z zakresu RKO i AED oraz wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maska, test Megacode i egzamin pisemny. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują ważny przez dwa lata certyfikat ukończenia kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS).

Zakres kursu

  • Najważniejsze zmiany w zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające Wytyczne 2010 AHA Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia

  • Umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, w tym skuteczne uciśnięcia klatki piersiowej, korzystanie z worka samorozprężalnego z maska i obsługa AED

  • Rozpoznawanie i wczesne leczenie rytmów towarzyszących nagłemu zatrzymaniu krążenia lub do niego prowadzących

  • Zabezpieczenie dróg oddechowych

  • Powiązane tematy z zakresu farmakologii

  • Postępowanie w przypadku ostrych zespołów wieńcowych (OZW) i udaru

  • Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu resuscytacyjnego, zarówno w roli jego lidera, jak i członka

 

Głowni odbiorcy

Niniejszy kurs ACLS jest przeznaczony dla posługującego się językiem polskim personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia i innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy. Do grupy tej należy personel ratownictwa medycznego i oddziałów intensywnej terapii.

Materiały do kursu ACLS- wydanie polskie

  • Podręcznik uczestnika kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)(wraz z zestawem kieszonkowych kart referencyjnych zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) [2]) (90-2506TR)

  • Podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) na płycie CD (wraz z planami lekcji) (90-2505TR)

  • Płyta DVD kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) (pełny kurs, kurs aktualizacyjny i HeartCode ACLS Część 2) (90-2504TR)

 

Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat.

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16h

Cena kursu : 680,00 zł

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts