PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych


Zaawansowanie zabiegi ratujące życie u osób dorosłych


Zaawansowanie zabiegi ratujące życie u osób dorosłych, kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego, który kieruje leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu lub innych przypadkach nagłych związanych z układem krążenia. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii.
Pomyślne ukończenie kursu wymaga zademonstrowania zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach szkoleniowych, zaliczenie testu umiejętności w zakresie RKO z użyciem AED, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską, Megacode, a także zdania egzaminu pisemnego. 


Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
• Rozpoznawanie i szybkie leczenia zatrzymania oddechu i krążenia
• Rozpoznawanie i szybkie leczenie stanów poprzedzających zatrzymanie oddechu i krążenia, takich jak objawowa bradykardia
• Udrażnianie dróg oddechowych
• Powiązaną farmakoterapię
• Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych i udarze
• Skuteczną komunikację w roli członka i lidera zespołu resuscytacyjnego

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Czas trawania szkolenia: 2 dni - 16h
 
Kontakt:

Ewelina 
tel. 504 333 118

email: ewelina.spedzia@linmed.com.pl

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts