PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Kurs Ratownictwa Taktycznego


 

Kurs został opracowany na podstawie szkolenia TEMS (Tactical Emergency Medical Support), czyli wsparcia ratowniczego dla realizacji wysokiego ryzyka. Historia wydarzeń związanych z sytuacjami o charakterze terrorystycznym, pokazuje że zespoły ratownictwa medycznego – często narażone są na sytuacje w których wchodzą do strefy niebezpiecznej, tzw. strefy śmierci. Celem szkolenia będzie poznanie „anatomii” sytuacji taktycznych w których zachodzi potrzeba udzielania pomocy ciężko rannym. Kursanci poznają wytyczne dotyczące poruszania się w środowisku taktycznym, badania poszkodowanych, rozbierania operatorów do badania taktycznego np. z ubrania saperskiego. 

Beneficjentem szkolenia będą studenci kierunków medycznych, ratownicy medyczni, ratownicy kwalifikowani zainteresowani tematyką udzielania pomocy w warunkach pola walki oraz systemami wsparcia ratowniczego realizacji „wysokiego ryzyka".

Czas trwania:
2 dni (16 godzin)  – przy założeniu że będzie realizowany z wykorzystaniem infrastruktury poligonowej

Program ramowy szkolenia:

 • Strefy zagrożenia kontaktem ogniowym/Strefy udzielania pomocy w środowisku taktycznym
 • Rodzaje  urazów środowiska taktycznego, 
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem „martwych” tkanek zwierzęcych  
 • Medycyna za zasłon „Medicine Crossbarrier”
 • Podejście do poszkodowanych 
 • Kombinezon przeciwwybuchowy z hełmem EOD – 03
 • Ubranie taktyczne/systemy QRS w kamizelkach kuloodpornych
 • Badanie poszkodowanych w środowisku taktycznym (ćwiczenia - Sensory Overload Patient Assesment - SOPA)
 • Przygotowanie do ewakuacji poszkodowanych z miejsc zagrożonych
 • Symulacja z zakresu “care under fire” – opieki pod ostrzałem
 • Minimalne wyposażenie ratownicze dostępne podczas zabezpieczenia operacji taktycznych
 • Zajęcia z zakresu szacowania ryzyka dla ratowników / planowanie akcji ratowniczych
 • Zabezpieczenie krwotoków zewnętrznych
 • Zabezpieczenie urazów klatki piersiowej
 • Zabezpieczenie niedrożności górnych dróg oddechowych
 • Scenariusze symulacyjne

Miejsce: Poligon w Warce

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts