PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy


Serdecznie zapraszamy na Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej!
(Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z omówieniem stanów szczególnych
oraz użycia defibrylatora AED)

Celem kształcenia, w ramach szkolenia jest zdobycie, powtórzenie i uaktualnienie podstawowej wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez osoby niezwiązane z medycyną ratunkową.

Zdobyta wiedza i umiejętności przez każdego uczestnika szkolenia są kontrolowane w czasie trwania zajęć praktycznych, gwarantuje to opanowanie umiejętności na najwyższym poziomie. Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzający, po którym następuje wręczenie certyfikatów (ważny 2 lata).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby niezwiązanych zawodowo z medycyną ratunkową. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Szkolenia przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych.

Szkolenia prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

  • formularz zgłoszeniowy ( do pobrania obok ),
  • kserokopia ważnego zaświadczenia lekarskiego.

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts