PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udz...


Serdecznie zapraszamy na
Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy!

Celem kształcenia, w ramach Szkolenia, jest  nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do realizacji zajęć edukacyjynch z zakresu pierwszej pomocy.

LINMED Centrum Kształcenia Podyplomowego dla Nauczycieli działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr ewidencyjnym 47/2010 prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Szkolenie kończy się egzaminem  z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia wg. wzoru zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 sierpnia 2009r.
Posiadane zaświadcznie upoważnia do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy .

W kursie mogą uczestniczyć:

  • nauczyciele uczący przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa",
  • nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy,
  • osoby, które uczą pierwszej pomocy w Szkołach Nauki Jazdy,
  • inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP,
  • inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

(Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe
(minimum licencjat) oraz jest zatrudniona w placówce oświatowej)
.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem szkolenia:

  • formularz zgłoszeniowy ( do pobrania obok ),
  • kserokopia ważnego zaświadczenia lekarskiego.

Miejsce:

  • CAŁA POLSKA !! - dojazd do kontrahenta
  • LINMED - Kraków

Cena kursu: 

  • uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 24 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts