PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

PALS - Zaawansowane zabiegi ratujące życie u dzieci


Zaawansowanie zabiegi ratujące życie u dzieci

Organizowany przez American Heart Association kurs PALS doskonali umiejętności personelu medycznego w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci z nagłym zatrzymaniem krążenia lub w stanie poprzedzającym zatrzymanie krążenia. 

Celem kursu PALS jest poprawa jakości opieki nad dziećmi ciężko chorymi lub z poważnymi obrażeniami, zapewniając lepsze wyniki leczenia. Na kursie wykorzystuje się serię symulowanych przypadków nagłych u dzieci w celu przekazania wiedzy oraz podkreślenia istotnych kwestii w zakresie systematycznej oceny pediatrycznej, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, algorytmów PALS, skutecznej resuscytacji i dynamiki pracy zespołu.


Kurs PALS obejmuje następujące zagadnienia:
• RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
• RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
• Postępowanie w zaburzeniach oddychania
• Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię
• Dostęp naczyniowy
• Koncepcję resuscytacji zespołowej
• Dyskusję i symulacje przypadków zatrzymania krążenia, oddechu oraz wstrząsu
• Systematyczną ocenę pediatryczną

Główni odbiorcy kursu PALS
Kurs PALS jest przeznaczony dla personelu medycznego odpowiedzialnego za reagowanie w nagłych przypadkach u niemowląt i dzieci. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.

Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują miedzynarodowy certyfikat.

Czas trawania szkolenia: 2 dni - 16h
Punkty edukacyjne:
Koszt szkolenia: 680,00 zł

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts