PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

SEMINARIA


Serdecznie zapraszamy na Seminaria dla Ratowników Medycznych
(8 pkt. edukacyjnych)!

Celem kształcenia, w ramach Seminarium, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Seminarium został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

W Seminarium mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte
w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Tematyka seminariów (każde po 8 godz. eduk. - 8 pkt. edukacyjnych)

1. Analiza EKG
2. Ostre zespoły wieńcowe
3. Bezpośrednie i długofalowe skutki zdarzeń traumatycznych w pracy ratownika medycznego
4. Udrażnanie dróg oddechowych
5. Zastosowanie farmakoterapii w pracy ratownika medycznego

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

- formularz zgłoszeniowy ( do pobrania obok );
- kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
- kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

Miejsce:

- CAŁA POLSKA !! - dojazd do kontrahenta

- LINMED Handlowy Sp. z o.o. - Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków

Cena kursu:

uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu.

PROMOCJA !!!
Osoba, która podejmie się zebrania min. 24 kursantów,
odbędziesz kurs za darmo  !!!

 

Kontakt:

Ewelina
tel. 504 333 118                                    

email: ewelina.spedzia@linmed.com.pl
 

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts